สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ

วันที่ 14 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
 
          วันที่ 14 ตุลาคม 2558 Mr.RanjannMohnot Senior Delegate Regional Quality &Learning,AmericanRed Cross เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เพื่อร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของ American Red Cross ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนเกิดภัย, การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน, และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330