สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาคม...จัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนฯ

วันที่ 13 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาคม...จัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนฯ
          วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมพิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล การเปิดตัวหนังสือของศูนย์เตรียมความป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) การแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ต การแสดงของสุนัขกู้ภัย การเสวนาภายใต้แนวคิด"อาเซียนเข้มแข็ง พร้อมรับปรับตัว พื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งเดียว”เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ รวมถึงร่วมผลักดันกลไกการจัดการภัยพิบัติอาเซียนให้เป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรม และการเล่นเกม แจกของรางวัลและอื่นๆอีกมากมาย ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330