สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 15 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ติดตามการดำเนินงาน
          วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330