สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา….

วันที่ 20 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในหัวข้อ"บุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจอาสา พัฒนาองค์กร” จัดโดย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทย มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเห็นคุณค่า ความสำคัญในงานจิตอาสา ร่วมแสดงพลังด้วยความเข็มแข็งและมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานจิตอาสาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สาธารณกุศล สภากาชาดไทย ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การปาฐกถา การเสวนา อภิปราย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานอาสากาชาด สำนักงานยุวกาชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชฯ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา และร่วมเล่นเกม แจกของรางวัลมากมาย ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้นล่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330