สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่...จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 20 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        วันที่ 20 ตุลาคม 2558 รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ พร้อมทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และจะออกให้บริการทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สนับสนุนด้านยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน รวมทั้งส่ง ทญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม ทันตแพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง พร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้านทันตกรรมจัดฟัน ครั้งละ500 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330