สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม

วันที่ 14 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
 
          วันที่ 14 ตุลาคม 2558 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330