สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 26 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 
          วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษา การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด รวมถึงการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ การประชานามัยพิทักษ์ และการสงเคราะห์อื่นๆ ที่จำเป็น ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น ในการนี้ได้มอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน ๖๑ ชุด ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดจากหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกรอบ ๑ ภาพ และตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๒ ตู้ ณ จุดปฏิบัติงาน
โดยออกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านแซร์สะโบว์ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน ณ วัดบ้านหนองปลาเข็ง อำเภอโนนคูณ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านดอนเขียว ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษณ์
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปฏิบัติงาน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330