สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง

วันที่ 29 ต.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง
 
          วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาปีละครั้ง โดยมีข้าราชการฝ่ายเรือยนต์หลวง สำนักพระราชวัง และแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมในพิธี ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330