สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 2 ธ.ค. 2558

     ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด "อาเซียนร่วมใจไร้ความรุนแรง” (Stop Violence ASEAN) ณ บริเวณกาดนั่งยองคล้องย่าม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330