สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 ธ.ค. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 45 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนโปโล 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และได้มอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 จำนวน 84 ชุด รวมทั้งสิ้น 129 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ณ บริเวณสนามโปโลฟุตบอลปาร์ค ซอยโปโล 7 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ     สำหรับเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลาประมาณ 03.00 น.ระหว่างซอยโปโล 6 และซอยโปโล 7 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน ประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนกว่า 96 ครอบครัว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330