สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและคณะ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดแพร่

วันที่ 10 ธ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2558  นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่  นายอำเภอลองและนายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลอง  นายอำเภอวังชิ้นและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดแพร่  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว  โดยมอบผ้าห่มให้แก่พระสงฆ์  จำนวน  20 รูป และราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอลอง จำนวน  500  ครอบครัว  ณ  วัดบ้านแม่หีด  ม.9 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่  และมอบผ้าห่มให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอวังชิ้น  จำนวนท 700 ครอบครัว  ณ  หอประชุมโรงเรียนวังชิ้น  อ.วังชิ้น จ.แพร่
จุดที่ 1 อ.ลอง จ.แพร่
จุดที่ 2 อำเภอวังชิ้น จ.แพร่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330