สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่่่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 ธ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558  นายแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้่าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  และคณะ  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  นายอำเภอเวียงชัย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัยและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย  นายอำเภอแม่ลาว  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาวและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  ดังนี้
จุดที่ 1 ณ  หอประชุมโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน 20 รูป  ราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอเวียงชัย  จำนวน 800  ชุด
จุดที่ 2  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่พระภิษุสงฆ์  จำนวน 20 รูป  และราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอแม่ลาว  จำนวน 800 ชุด
จุดที่ 1 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 2 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330