สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน่วยงานย่อย >> ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
ประวัติหน่วยงาน


 

 
 
ศูนย์จักษุมาตรฯ  เริ่มเปิดดำเนินการ  เมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2541
 
 
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชาชนในการบริการ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตามหลักวิชาการ
 2. เป็นแหล่งให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการดูแลสุขภาพของดวงตา การ      ถนอมสายตาการเลือกใช้เลนส์แว่นตา ประโยชน์ และโทษของเลนส์สัมผัส หากใช้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงตาบอดได้
 3. ประกอบแว่นตาตามใบสั่งแพทย์
 4. ให้การศึกษาและผลิตบุคลากรในสาขาจักษุเฉพาะทาง

 

บทบาทหน้าที่ในศูนย์จักษุมาตรฯ
 
 1. ตรวจวัดสายตาตามหลักวิชา
 2. ประกอบแว่นสายตาให้ได้มาตรฐานตรงตามหลักวิชา
 3.   คัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตา เช่น ตาเข ตาเหล่ ตาขี้เกียจ ตาเป็นต้อ ฯ เพื่อส่งพบจักษุแพทย์แต่เนิ่นๆ
 4. ให้ความรู้เรื่องสายตาและแว่นตา
 5. ให้ความรู้เรื่องวิธีดูแลรักษาเลนส์แว่นตาและกรอบแว่นตา

 

ความรู้เกี่ยวกับสายตาชนิดต่างๆ

 
 
 
ลักษณะแว่นตาที่ได้มาตรฐาน
 • ขนาดเหมาะสมกับใบหน้า
 • จุดมองของแว่นตรงกับจุดมองของตา
 • หน้าแว่นอยู่ในระนาบ
 • ขาแว่นขนาน
 • แป้นจมูกพอดีกับดั้งจมูก
 • ค่าสายตาของเลนส์ตรงตามใบคำสั่ง
 • แว่น 2 ชั้นและแว่นไร้รอยต่อ ขนาดของกรอบแว่นต้องโตกว่าแว่นชั้นเดียว
 • ขอบบนของเลนส์แว่นอ่านต้องไม่อยู่สูงหรือต่ำกว่าระยะสูงจริงของผู้สวมแว่น
 • จุดมองของแว่นเลนส์ 2 ชั้นต้องไม่อยู่สูงหรือต่ำเกินไป

  

แนะนำวิธีดูแลรักษาเลนส์แว่นตา
 

 

แนะนำวิธีดูแลรักษากรอบแว่นตา
 

 

บทบาทเชิงรุก
 
 • ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นผู้สูงอายุด้อยโอกาสในเขตปริมณฑล


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330