สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนพลู

วันที่ 6 ม.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนสวนพลู
          วันที่ 6 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 14 ชุด ไปมอบให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนสวนพลู ซอยเทอดไท 9 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 ครอบครัว มีผู้ได้รับความเดือนร้อน 46 คน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนณ ลานกีฬาชุมชนสวนพลู สำหรับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 เวลา 09.26 น. จนเป็นเหตุให้ห้องแถวไม้ 2 ชั้น ปลูกติดต่อกัน 7 คูหาได้รับความเสียหายทั้งหมด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330