สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเททุกข์และประชานามัยพิทักษ์และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 1 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  และสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาซท์  ไทยเทเลวิชั่น  จำกัด  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคณะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด  นายอำเภอเวียงแหงพร้อมภริยา  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวตำบลเมืองแหง  ตำบลเปียงหลวง  และตำบลแสนไห  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  จำวน 1,020 ราย  ณ  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  อ.เวียงแหง  จ.เชียงหใม่  โดยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  มอบเสื้อกันหนาวและยาชุดสามัญประจำบ้าน  จำนวน 1,000  ชุด  และโครงการห่มรัก  มอบผ้าห่มจำนวน 2,020 ผืน  พร้อมของบริจาคอื่นๆ เช่น หมวกไหมพรม  หมอนผ้าห่ม  ชุดเครื่องเขียน  ขนม  รองเท้าฟองน้ำและปฏิทิน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330