สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 ม.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
 
          สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอชนแดน วังโป่ง หนองไผ่ บึงสามพัน และวิเชียรบุรี โดยมอบเครื่องกันหนาว น้ำดื่ม และยาชุดสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ชุด ดังนี้
          วันที่ 25 มกราคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยปลัดจังหวัด นายอำเภอชนแดน นายอำเภอวังโป่ง และ นายก อบต. ร่วมกันมอบเครื่องกันหนาว ณ ศาลาวัดหนองตาด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จำนวน 500 ชุด และหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จำนวน 500 ชุด
          วันที่ 26 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นายอำเภอหนองไผ่ นายอำเภอบึงสามพัน และนายอำเภอวิเชียรบุรี มอบเครื่องกันหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จำนวน 400 ชุด หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จำนวน 300 ชุด และหอประชุม อบต. น้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 300 ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330