สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 มี.ค. 2559

11 มี.ค.2559 - เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน และ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร และมีการจัดนิทรรศการเรื่องสาธารณภัย และสาธิตการใช้เครื่องอัดอากาศ ในภาวะที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือบริเวณที่มีอากาศน้อยหรือมีมลพิษ โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม จาก 18 อำเภอ จำนวน 512 คน ประกอบด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั่วไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330