สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มี.ค. 2559

22 มีนาคม 2559 - เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมสังเกตการณ์ การจัดอบรม "โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภาชาดไทย " โดย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเป็นวิทยากรการอบรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมอบรม จาก 25 อำเภอ จำนวน 2,150 คน ประกอบด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั่วไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330