สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย

วันที่ 17 ก.พ. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย
          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 มอบเครื่องกันหนาวพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด เครื่องกันหนาวเด็ก จำนวน 228 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330