สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET

วันที่ 8 มี.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติผ่านระบบ GIS NET
 
          วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายจำนงค์ แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ณ ห้องประชุมรับรอง 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนผ่านระบบ GIS NET แบบ VDO Conference จากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศฯ ให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตต่อไป
          สำหรับการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สมมุติสถานการณ์เกิดอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง และมีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ เสนา ผักไห่ และบางบาล โดยแต่ละพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจะแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบ GIS NET ซึ่งคำร้องก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330