สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดประกายกาชาด

วันที่ 8 มี.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จุดประกายกาชาด
 
          วันที่ 8 มีนาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "จุดประกายกาชาด” เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาดจังหวัด เข้ามาศึกษาดูงานสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร จุดประกายกาชาด และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 และคลังสัมภาระ ชั้น 1 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330