สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

วันที่ 9 มี.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
         หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการทางทันตกรรม แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330