สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย

วันที่ 14 มี.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
           วันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โดยนาง อังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัคร ตามนโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย โดยคุณพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯหลักการทำงานของกาชาด และหน้าที่ของอาสาสมัคร ตลอดจนร่วมพูดคุยในหัวข้อ "ความสุขที่ได้จักการทำงานจิตอาสา” นอกจากนี้ยังได้ร่วมมอบเข็มกลัดให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวนกว่า 500 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330