สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย

วันที่ 21 มี.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
          วันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัด"โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม" โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด เพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาด และอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน จิตอาสาในจังหวัดและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย พร้อมได้มอบเข็มกลัดผู้มีจิตอาสาแก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ หอประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330