สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่ม จ.พะเยา

วันที่ 25 ก.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่ม จ.พะเยา
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งให้มีน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330