สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง...จังหวัดชัยนาท

วันที่ 31 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี และมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย จำนวน 800 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 ชุด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบ นอกจากนี้หน่วยน้ำ สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัย (Water ,Sanitation and Hygiene promotion : WatSan) ยังให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและสุขศึกษาแก่ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหันคา และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2559 พร้อมกันนี้เลขาธิการฯ และคณะได้เยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ซึ่งให้บริการผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในเขตอำเภอหันคา จัดหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม –3 มิถุนายน 2559

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330