สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
เยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มให้บริการ....จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330