สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

วันที่ 25 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมถึงฝึกซ้อมแผนโต๊ะของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330