สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

วันที่ 26 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

   วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในหัวข้อ Team Spirit : การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชัยศิลป์ คนคล่อง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา สว่างศานติสกุล นักสื่อสารมวลชน ส่วนผลิตรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งในการทำงานในองค์กร ณ ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรุงเทพฯ และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330