สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ให้บริการ....ชาวภูฏาน

วันที่ 23 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสดังกล่าว หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 9 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ออกให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยโรคตาชาวภูฏาน ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาล Paro ที่เมือง Paro และโรงพยาบาล Jigmi Dorji Wangchuck National Referal Center (JDWNR Hospital) เมือง Thimpu ประเทศภูฏาน (Bhutan) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยมารับบริการทั้งสิ้น 1,472 ราย
 
 
       สรุปการปฏิบัติงานทั้งสองโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ มีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น 1,472 ราย ทำการผ่าตัดตาทั้งสองโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 199 ราย ( Paro 186 + JDWNR 13 ) แยกเป็น
- สลายต้อกระจกใส่เลนส์เทียม (Cataract) 96 ราย
- ลอกต้อเนื้อ (Pterygium) 76 ราย
- ท่อน้ำตาอุดตัน 5 ราย
- แก้ไขขนตาแยงตา 3 ราย
- ตัดไฝบริเวณเปลือกตา 2 ราย
- แก้ไขหนังตาตก 1 ราย
- แก้ไขถุงไขมันใต้ตา 1 ราย
- แยงท่อน้ำตา 1 ราย
- ผ่าตัดต้อกระจก 1 ราย
- ผ่าตัดจอตา 3 ราย
- ผ่าตัดเกี่ยวกับเปลือกตา 10 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330