สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ...การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง

วันที่ 2 มิ.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาของฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป ในหัวข้อ "พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร ตลอดจนสร้างความสามัคคี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330