สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา IBM i2 Summit : Thailand

วันที่ 2 มิ.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมสัมมนา IBM i2 Summit : Thailand ซึ่งมีเนื้อหาการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์งานด้านการข่าว งานด้านสาธารณสุข National Security, Defense, Law Enforcement, Fraud, Cyber Security ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ทำงานร่วมกับข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media), Geographic Information System (GIS), การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ Government Service และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยลดระยะเวลาการทำงานกับข้อมูลและข่าวสารทุกประเภท ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330