สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 มิ.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

            วันที่ 5-11 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในโครงการปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ในพื้นที่อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ออน อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330