สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
UNDP ร่วมกับ 24 องค์กร...มอบรางวัลนวัตกรรมฯ “รอด ปลอดภัย (พิบัติ)”

วันที่ 8 มิ.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 24 องค์กร จัดพิธีมอบรางวัลต้นแบบนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้โครงการ“รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”เพื่อค้นหานวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และช่วยชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติสามารถพื้นคืนกลับได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 201อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทั้งหมด 4 ทีม การเสวนาภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัติกรรมฯที่ได้รับรางวัล

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330