สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบโล่กิตติมศักดิ์

วันที่ 10 ส.ค. 2559

               วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 พร้อมรับมอบโล่กิตติมศักดิ์ศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติเป็นผู้บริหารระดับสูง และร่วมพิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส ณ หอประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330