สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

วันที่ 11 ส.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       วันที่ 11 สิงหาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และกลุ่มงาน ร่วมประชุมหารือกับดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร เพื่อชี้แจงในการจัดทำตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ระดับหน่วยงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2560-2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330