สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 9 ก.ย. 2559

     เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก ) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการอบรมเพิ่มเติมศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชน พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง จำนวน ๖๐ ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330