สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่

วันที่ 14 ต.ค. 2559

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตร 1 วัน ให้แก่พนักงานโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ ณ ห้องฝึกอบรมโรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 21 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330