สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว โดยนายแผน วรรณเมธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันที่ 6 ม.ค. 2560

     ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ระมาด กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดและหัวหน้าส่วนอำเภอแม่ระมาด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดังนี้
 - มอบผ้าห่มนวม ให้กับราษฎร หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๘ บ้านพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน
 - ถวายผ้าห่มให้กับพระภิกษุตำบลพระธาตุและตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน ๓๐ ผืน
 - มอบเสื้อกันหนาวให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน ๙๗ ตัว
 - มอบเสื้อกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาด จำนวน ๑๗๐ ชุด
โดยรวมได้มอบผ้าห่มนวม จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน ผ้าห่มพระ ๓๐ ผืน เสื้อกันหนาว ๒๖๗ ตัว และยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๑๗๐ ชุด ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330