สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเลย

วันที่ 20 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาภัยหนาวจังหวัดเลย
                    วันที่ 20 มกราคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบชุดเครื่องห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนและพระภิกษุผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ชุด ณ หอประชุม อำเภอนาแห้ว และ ที่วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330