สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
                 วันที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอบางสะพาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ชุดเครื่องนอนปิกนิค เสื้อผ้า ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330