สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
            วันที่ 21 มกราคม 2560 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอชะอวด นายอำเภอชะอวด ปลัดอำเภอชะอวด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1,200 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330