สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
              วันที่ 21 มกราคม 2560 นายสังวาล บุตรสิทธิ์ หัวหน้าทีมหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคณะ นำรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 2 คัน ผลิตน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 70,000-100,000 ลิตร ต่อวัน และให้บริการน้ำดื่มสะอาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
            ทั้งนี้นายวิชิต เอื้อบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หูล่อง (อบต.หูล่อง) และนายพรเทพ เซ่งรักษา รองนายก อบต.หูล่อง เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
            **น้ำดื่มที่ผลิตโดยหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจถึงคุณภาพของน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330