สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบเต็นท์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 21 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบเต็นท์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 
                     วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา19.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง เสธ.มทบ.15 ได้รับการสนับสนุนเต็นท์จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ นำไปมอบให้ครอบครัวนางนิตยา วจีรัตน์สกุล ณ หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบ้านชำรุดเนื่องจากประสบอุทกภัย โดยมีผู้พักอาศัยอยู่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา รวม 8 คน ได้มี่ที่พักเพิ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330