สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

วันที่ 24 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ประกอบด้วย
1. หน่วยผลิตน้ำสะอาด ปฏิบัติงานผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง ด้วยรถ MAN กำลังการผลิต จำนวน 25,000-30,000 ลิตรต่อวัน และรถ DOW กำลังการผลิต 15,000 ลิตรต่อวัน โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2560
2. ทีมสุขาภิบาล ปฏิบัติงานให้ความรู้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ราย พร้อมมอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 300 ชุด หนังสือนิทานภาพระบายสีพร้อมดินสอสี 120 หนังสือเจ้าหนูเรดาร์ 150 เล่ม และของบริจาคอื่นๆ เช่น น้ำผลไม้กล่อง เสื้อโปโล ยาดม ยาธาตุน้ำขาว ขนมกรุบกรอบ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2560 ดังนี้
24 มกราคม 2560 ณ วัดบ้านงาม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองกระบือ
25 มกราคม 2560 ณ รพสต.บ้านหัวป่าขลู่ ตำบลป่าระกำ
26 มกราคม 2560 ณ วัดบางเข็ม หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330