สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
            วันที่ 24 มกราคม 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรมอบหมายให้ นางปุณญดา ศรจอนกุลและคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 400 ชุดในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเขาหมอน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330