สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้

วันที่ 25 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยใต้
 
                 วันที่ 25 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยอาสาสมัคร เร่งลำเลียงชุดเครื่องครัว ชุดทำความสะอาดบ้าน และชุดเครื่องนอน จำนวน 1,032 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในระยะฟื้นฟู (จากการสำรวจเบื้องต้น) ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง และกระบี่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330