สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงแรม Centre Point...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 26 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โรงแรม Centre Point...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 
             วันที่ 26 มกราคม 2560 คุณเนตรนภางค์ ภักดี ผู้จัดการงานสื่อสารการตลาด กลุ่มโรงแรม Centre Point มอบน้ำดื่มขนาด 500 มล. จำนวน 100 แพ็ค (แพ็คละ 12 ขวด) และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330