สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ในพื้นที่ตำบลบางศาลา และตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 26 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ในพื้นที่ตำบลบางศาลา
และตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
            วันที่ 26 มกราคม 2560 ทีมน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านการใช้น้ำ การดูแลสุขอนามัย และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย พร้อมมอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาทาแก้น้ำกัดเท้า จำนวน 100 ชุด หนังสือนิทานภาพระบายสีพร้อมดินสอสี 40 ชุด หนังสือเจ้าหนูเรดาร์ 50 เล่ม และของบริจาคอื่นๆ เช่น น้ำผลไม้กล่อง เสื้อโปโล ยาดม ยาธาตุน้ำขาว ขนมกรุบกรอบ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบางเข็ม ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประสบภัยรวม 102 คน จากนั้นเยี่ยมบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ชุดยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร ยาทาแก้น้ำกัดเท้า และน้ำดื่มบรรจุขวดจากทีมผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ประสบภัย จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ตำบลบางศาลา และตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330