สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว...จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์บรรเทาทุกข์ภัยหนาว...จังหวัดอุบลราชธานี
 
              วันที่ 26 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี นำผ้าห่มกันหนาว ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ มอบแก่ผู้สูงอายุ ราษฎร นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืขผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,225 ชุด ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330